Vandra

Stora delar av Holmön är naturreservat och det finns flera uppmärkta leder för vandring. Här hittar du avskildheten och den orörda naturen. Övernatta i någon av öns iordningställda fiskebastur eller ta med eget tält.

Läs mer om Holmöarnas naturreservat på länsstyrelsens hemsida, Länstyrelsen Västerbotten.